Het verwarmingspaneel van 400W verarmt circa 8m2. Het paneel van 650W verwarmt circa 13m2. Het verwarmingspaneel van 800W verwarmt circa 16m2. Het uitgangspunt voor infrarood verwarming is (uiteraard in normale omstandigheden en bij een normale kamerhoogte) dat 50W circa 1 m2 verwarmt.