Nee, het is ten strengste verboden om was of kleren te drogen met het paneel.